portfolio

Whizdomcenter

การศึกษารูปแบบใหม่อย่าง Online learning ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนเมื่อไรก็ได้ และเรียนตามความเร็วของตัวเอง เป็นรูปแบบการศึกษาที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงในระดับสากล ในยุคปัจจุบัน การศึกษาออนไลน์ก็ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง จากการที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) เช่น แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เสมือนกับว่าเรามีห้องเรียนติดดัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่คลิกก็สามารถเรียนได้แล้ว ในยุคที่ อินเตอร์เน็ต มีเข้าถึงได้ง่าย ผมได้รับการติดต่อ จากสถาบันกวดวิชา Whizdomcenter เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ให้นักเรียน ที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเข้ามาเรียนที่ ในกรุงเทพ เพราะมีนักเรียนอีกหลายกลุ่ม ที่สะดวกในการนั่งเรียน และ ทำโจทย์ อยู่ที่บ้าน หรือ ทุกๆ ที่ ที่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

 

 

การแสดงผลบนจอโมบาย รูปแบบเมนู จะมีการเลื่อนออกมาจากด้านข้าง และ มีรายละเอียดของเมนู และ ค้นหา