นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.jodbush.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.jodbush.com
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
เว็บไซต์ www.jodbush.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.jodbush.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.jodbush.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.jodbush.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ www.jodbush.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
วันเดือนปีเกิด ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.jodbush.com

เว็บไซต์ www.jodbush.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.jodbush.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

Cookies ที่ใช้งานในเว็บไซต์

Elementor

Statistics (anonymous)

Usage

We use Elementor for content creation. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics (anonymous)

ชื่อ
หมดอายุ
persistent
Function
Store performed actions on the website

Google Analytics Dashboard for WP

Statistics, Statistics (anonymous)

Usage

We use Google Analytics Dashboard for WP for website statistics. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics

ชื่อ
หมดอายุ
1 month
Function
Store and count pageviews
ชื่อ
หมดอายุ
1 year
Function

Statistics (anonymous)

ชื่อ
หมดอายุ
1 year
Function
Store and count pageviews

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

ชื่อ
หมดอายุ
2 years
Function
Store and count pageviews
ชื่อ
หมดอายุ
1 year
Function
Store and count pageviews
ชื่อ
หมดอายุ
1 day
Function
Store and count pageviews
ชื่อ
หมดอายุ
1 minute
Function
Read and filter requests from bots
ชื่อ
หมดอายุ
1 minute
Function
Store a unique user ID

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

ชื่อ
หมดอายุ
session
Function
Read if cookies can be placed
ชื่อ
หมดอายุ
persistent
Function
Store logged in users

iThemes Security

Functional

Usage

We use iThemes Security for website security. Read more

Sharing data

For more information, please read the iThemes Security Privacy Statement.

Functional

ชื่อ
หมดอายุ
10 minutes
Function
Provide the hiding of the WordPress login URL

CloudFlare

Functional

Usage

We use CloudFlare for content distribution network (CDN) services. Read more

Sharing data

For more information, please read the CloudFlare Privacy Statement.

Functional

ชื่อ
หมดอายุ
Function
ชื่อ
หมดอายุ
Function

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing/Tracking

ชื่อ
หมดอายุ
session
Function
Read and filter requests from bots
ชื่อ
หมดอายุ
session
Function
Read and filter requests from bots
ชื่อ
หมดอายุ
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

ชื่อ
_fbp
หมดอายุ
Function
ชื่อ
sfm_sub
หมดอายุ
Function
ชื่อ
_fbc
หมดอายุ
Function
ชื่อ
cmplz_consenttype
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
_grecaptcha
หมดอายุ
Function
ชื่อ
cmplz_banner-status
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_consented_services
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_policy_id
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_functional
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_marketing
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_preferences
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
cmplz_statistics
หมดอายุ
365 days
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-fj42vucf99
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-j042jylrre
หมดอายุ
Function
ชื่อ
undefined
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wpr-show-sidebar
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-7seqacq2ol
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wpr-hash
หมดอายุ
Function
ชื่อ
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
หมดอายุ
Function
ชื่อ
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia
หมดอายุ
Function
ชื่อ
loglevel
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wp_lang
หมดอายุ
Function
ชื่อ
tusSupport
หมดอายุ
Function
ชื่อ
jp-stats-last-tab
หมดอายุ
Function
ชื่อ
tk_ai
หมดอายุ
Function
ชื่อ
tk_qs
หมดอายุ
Function
ชื่อ
e_kit-elements-defaults
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wpseoFrontendInspectorOpen
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-803tlui8oi
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-frwm2xrksl
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
หมดอายุ
Function
ชื่อ
geo-location
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-09kolaz9o0
หมดอายุ
Function
ชื่อ
_lscache_vary
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wpEmojiSettingsSupports
หมดอายุ
Function
ชื่อ
search_suggestions_session_id
หมดอายุ
Function
ชื่อ
PHPSESSID
หมดอายุ
Function
ชื่อ
activetab
หมดอายุ
Function
ชื่อ
jetPopupData
หมดอายุ
Function
ชื่อ
WP_PREFERENCES_USER_1
หมดอายุ
Function
ชื่อ
jetDasboardData
หมดอายุ
Function
ชื่อ
lastExternalReferrer
หมดอายุ
Function
ชื่อ
lastExternalReferrerTime
หมดอายุ
Function
ชื่อ
e_site-editor
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_edb7d4b07b80a4a8de91ffc3a124106d_core::user::tracking
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::search-console::searchanalytics::01f
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::48dec4fc70f8d5c
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::2621e8523dd9ea9
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::3dc46a3573c0ca3
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::a734c0a6b9506a8
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::29f4da10b09fe40
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::search-console::searchanalytics::01f
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::2621e8523dd9ea9
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::3dc46a3573c0ca3
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::a734c0a6b9506a8
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::48dec4fc70f8d5c
หมดอายุ
Function
ชื่อ
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::29f4da10b09fe40
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-krqb7ckugp
หมดอายุ
Function
ชื่อ
SS_deltaBuffer
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wc_cart_hash_bd1401d79ded7f68bf771f914fb148de
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wc_cart_hash_2dee0ad35063eeb7fae9db99069a844b
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-fj7gs031q6
หมดอายุ
Function
ชื่อ
persist:hs-beacon-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
หมดอายุ
Function
ชื่อ
__mpq_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_ev
หมดอายุ
Function
ชื่อ
AIOT-rml1
หมดอายุ
Function
ชื่อ
persist:hs-beacon-message-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
หมดอายุ
Function
ชื่อ
lp_filter_courses
หมดอายุ
Function
ชื่อ
WP_DATA_USER_1
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
หมดอายุ
Function
ชื่อ
ucp_tabs
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wc_cart_hash_7d5d9a3f953b2d28288a5c868e4e8537
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wc_cart_hash_8bd0a5916e8c9a9ca27dd96fdfc8185e
หมดอายุ
Function
ชื่อ
wc_cart_hash_2b37cca587cc390dcbe85c1b27036a2b
หมดอายุ
Function
ชื่อ
nitroCachedPage
หมดอายุ
Function
ชื่อ
litespeed_docref
หมดอายุ
Function

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.jodbush.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
LINE Tag
Twitter Pixel
Google Maps Embedded
Youtube Embedded
กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.jodbush.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.jodbush.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ www.jodbush.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Line: Jodbush
Facebook: Jodbush
จัดทำนโยบายโดย รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยมือาชีพ (www.jodbush.com)

 

JODBUSH