นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.jodbush.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.jodbush.com
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
เว็บไซต์ www.jodbush.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.jodbush.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.jodbush.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.jodbush.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ www.jodbush.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
วันเดือนปีเกิด ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.jodbush.com

เว็บไซต์ www.jodbush.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.jodbush.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

Cookies ที่ใช้งานในเว็บไซต์

Elementor

Statistics (anonymous)

Usage

We use Elementor for content creation. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics (anonymous)

Name
Expiration
persistent
Function
Store performed actions on the website

Google Analytics Dashboard for WP

Statistics, Statistics (anonymous)

Usage

We use Google Analytics Dashboard for WP for website statistics. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics

Name
Expiration
1 month
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 year
Function

Statistics (anonymous)

Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 day
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 minute
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
1 minute
Function
Store a unique user ID

iThemes Security

Functional

Usage

We use iThemes Security for website security. Read more

Sharing data

For more information, please read the iThemes Security Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
10 minutes
Function
Provide the hiding of the WordPress login URL

CloudFlare

Functional

Usage

We use CloudFlare for content distribution network (CDN) services. Read more

Sharing data

For more information, please read the CloudFlare Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
Function
Name
Expiration
Function

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
_fbp
Expiration
Function
Name
sfm_sub
Expiration
Function
Name
_fbc
Expiration
Function
Name
cmplz_consenttype
Expiration
365 days
Function
Name
_grecaptcha
Expiration
Function
Name
cmplz_banner-status
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_consented_services
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_policy_id
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_functional
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_marketing
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_preferences
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_statistics
Expiration
365 days
Function
Name
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiration
Function
Name
undefined
Expiration
Function
Name
wpr-show-sidebar
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiration
Function
Name
wpr-hash
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Function
Name
wistia
Expiration
Function
Name
loglevel
Expiration
Function
Name
wp_lang
Expiration
Function
Name
tusSupport
Expiration
Function
Name
jp-stats-last-tab
Expiration
Function
Name
tk_ai
Expiration
Function
Name
tk_qs
Expiration
Function
Name
e_kit-elements-defaults
Expiration
Function
Name
wpseoFrontendInspectorOpen
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-803tlui8oi
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-frwm2xrksl
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
Expiration
Function
Name
geo-location
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-09kolaz9o0
Expiration
Function
Name
_lscache_vary
Expiration
Function
Name
wpEmojiSettingsSupports
Expiration
Function
Name
search_suggestions_session_id
Expiration
Function
Name
PHPSESSID
Expiration
Function
Name
activetab
Expiration
Function
Name
jetPopupData
Expiration
Function
Name
WP_PREFERENCES_USER_1
Expiration
Function
Name
jetDasboardData
Expiration
Function
Name
lastExternalReferrer
Expiration
Function
Name
lastExternalReferrerTime
Expiration
Function
Name
e_site-editor
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_edb7d4b07b80a4a8de91ffc3a124106d_core::user::tracking
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::search-console::searchanalytics::01f
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::48dec4fc70f8d5c
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::2621e8523dd9ea9
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::3dc46a3573c0ca3
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::a734c0a6b9506a8
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.114.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::29f4da10b09fe40
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::search-console::searchanalytics::01f
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::2621e8523dd9ea9
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::3dc46a3573c0ca3
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::a734c0a6b9506a8
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::48dec4fc70f8d5c
Expiration
Function
Name
googlesitekit_1.116.0_075fed8d6b1eb214a0bb5b804d67b313_modules::analytics-4::report::29f4da10b09fe40
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-krqb7ckugp
Expiration
Function
Name
SS_deltaBuffer
Expiration
Function
Name
wc_cart_hash_bd1401d79ded7f68bf771f914fb148de
Expiration
Function
Name
wc_cart_hash_2dee0ad35063eeb7fae9db99069a844b
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-fj7gs031q6
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
Expiration
Function
Name
__mpq_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_ev
Expiration
Function
Name
AIOT-rml1
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-message-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
Expiration
Function
Name
lp_filter_courses
Expiration
Function
Name
WP_DATA_USER_1
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
Expiration
Function
Name
ucp_tabs
Expiration
Function
Name
wc_cart_hash_7d5d9a3f953b2d28288a5c868e4e8537
Expiration
Function
Name
wc_cart_hash_8bd0a5916e8c9a9ca27dd96fdfc8185e
Expiration
Function
Name
wc_cart_hash_2b37cca587cc390dcbe85c1b27036a2b
Expiration
Function
Name
nitroCachedPage
Expiration
Function

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.jodbush.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
LINE Tag
Twitter Pixel
Google Maps Embedded
Youtube Embedded
กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.jodbush.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.jodbush.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.jodbush.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ www.jodbush.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Line: Jodbush
Facebook: Jodbush
จัดทำนโยบายโดย รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยมือาชีพ (www.jodbush.com)

 

JODBUSH