Blogs

Syntax ของ CSS ตอนที่ 2

6.DIRECT CHILD SELECTOR

จะมีผลเฉพาะ Element  ที่อยู่ภายในโดยตรงเท่านั้น

มันเป็นการบอกว่า <me>Teg  ที่ซ้อนอยู่ภายใน <div>Tagเท่านั้นที่จะถูกทำให้เป็นสีฟ้า ซึ่งวิธีนี้ Direct Child Selector   อาจะดูคล้ายกับวิธีที่เคยพูดมาแล้วในเรื่องที่ 4 Contextural Selector จากตัวอย่างต่อไปจะให้เห็นความแตกต่างของสองตัวนี้

  • แบบ Cotextual  จะมีผลกับทุก Elelment  ที่อยู่ภายในทั้งหมด โดยไม่สนใจว่า Element นั้นจะอยู่ภายในสิ่งอื่นอีกหรือไม่ เช่น CSS  นี้ จะทำให้พารากราฟในตัวอย่างนี้เป็นสีเดียวกันทั้งหมด

  • แบบ Direct Child จะมีผลเฉพาะส่วนที่เป็นของตัวเองเท่านั้น ดังนั้นจะมีเฉพาะสองพารากราฟแรกเท่านั้นส่วน Hello world 3 จะไม่มีผล

7.ADJACENT SIBLING SELECTOR

เฉพาะ Element ที่วางติดกันเท่านั้น เช่นใน ตัวอย่าง <h1> และ  <h2>  ที่อยู่ติดกันเท่านั้น ที่จะถูกทำให้เป็นสีฟ้า ต่างจาก  Direct Child  Selector (ข้อ 6 ) ที่ตัวหนึ่งเป็นแม่และอีกตัวหนึ่งเป็นลูก แต่กรณีนี้ทั้งสอง Tag เป็นอิสระต่อกัน

8.UNIVERSAL SELECTOR

หมายถึง Element  ใดๆ ก็ได้ใช้สัญลักษณ์ * ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ทุก Element  ต้องเริ่มที่ตำแหน่ง  0  และไม่มีการเว้นช่องว่างใด้ๆ การกำหนดเช่นนี้ เนื่องจากทุกๆ  Tag มีค่า Default  จากระบบอยู่   และจะนำมาใช้ทันทีหากไม่มีการกำหนดค่าให้ใหม่ ดังนั้นหากเราต้องการที่จะให้ทุกๆ Tag มีค่าเริ่มต้นตามที่เรากำหนดเอง และปรับเปลี่ยนใหม่ทีหลังเพื่อเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ทุก  Element ภายใต้ Box  นั้นเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

9.ATTRIBUTE SELECTOR

เป็น Selector  ที่บอกรายละเอียด  Attribute   ประกอบเข้าไป โดยส่วนของ Attribute แต่ละตัวจะอยู่ภายในวงเล็บ [ ]  การกำหนดแบบนี้มีผู้ใช้งานค่อนข้างน้อย

  • กำหนดอย่างกว้างๆเพื่อ ให้มีผลกับหลายๆ Element

  •  กำหนดอย่างชัดเจนทั้งหมดลงไป เพื่อให้  มีผลกับ Tag  เฉพาะอัน

  • กำหนดโดยใช้สัญลักษณ์

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ  หลังจากที่ได้ลองดูหลักการ Syntax ทั้ง 9 อันของ CSS  มันไม่ยากเลยใช้ไหมครับ ฮ่าๆ ลองไปปรับใช้ดูครับ” มือโปรล้วนเป็นมือใหม่มาก่อนทั้งนั้น” สำหรับบทความนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชม แล้วเจอกันบทความต่อไป