portfolio

Play Communications

เว็บไซต์นี้ได้รับการติดต่อ จากบริษัท Play Communications agency, creating outstanding work and deliver the best solutions for our clients ที่ประชาสัมพันธ์ ทั้งสือ ดิจิตอล และ สิงพิมพ์ เพื่อต้องการนำเสนอผลงาน และ ประชาสัมพันธ์ องค์กร มีบริการที่หลากหลาย และเลือกสรรบริการเหล่านั้นสำหรับให้ลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด ครบทุกความต้องการ และการันตรีความพึงพอใจ เพราะการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องคิดและสร้างจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง และสร้างความผูกพันธ์ให้กับผู้บริโภคได้ในที่สุด

โดยเราได้ออกแบบให้ โดดเด่น ด้วย รูปภาพประชาสัมพันธ์ และ เลือกที่จะวางเมนู ไว้ทางด้านข้าง