portfolio

Hospital

สวัสดีครับ โปรเจ็คนี้ ผมได้รับการติดต่อ จาก โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่ต้องการเปลี่ยนแนวความคิดเว็บราชการแบบเดิมๆ ออบแบบเว็บให้รองรับ Responsive เพื่อตอบสนองอัลกอลิทึมใหม่ของ  Google   ที่ Google จะให้เว็บที่ รองรับ Responsive ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ ก่อนเว็บที่ไม่รองรับ Responsive   ในการเรียงลำดับการค้นหา  และต้องการให้เว็บไซต์โดดเด่น