portfolio

Dashboard Dental Clinic

ผมได้รับการติดต่อเพื่อให้ พัฒนาระบบจัดการคลีนิคทำฟัน สำหรับการทำงานที่เป็นระบบของคุณหมอ และพนักงาน โดยผมออกแบบโดยใช้ WordPress เป็นระบบหลังบ้าน โดยจะมีการ ลงข้อมูลการตรวจสอบ คนไข้ เก็บประวัติคนไข้ และ รายละเอียดการรักษาของคนไข้ ทุกคน และ รายละเอียดของประวัติการรักษา คุณหมอ รายงานความคืบหน้ารักษาคนไข้คน  อาการ เป็น อย่างไร ก่อนรักษา และหลังรักษา