portfolio

Civil Engineering

สวัสดีครับ สำหรับโปรเจคนี้ผมได้รับการติดต่อ จาก บริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริง ในประเทศไทย ที่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การสร้างโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ โจทย์ของทาง บริษัทต้องการคือ ต้องการเว็บที่เป็น Parallax Slider ที่ มีการ เลื่อนเมาส์ 1 ครั้ง จะต้อง เปลี่ยน หน้า  Page  ลงไปเรื่อยๆ

หน้าแรกจะเป็นหน้าที่ต้องการให้ สามารภ Slider  เปลี่ยนรูปภาพได้

เปลี่ยนรูปภาพ พื้นหลังตาม Slider

เมนู จะเป็น เมนู แบบ Full Screen เนื่อง จาก มีหมวดหมู่ เมนูเยอะ

สำหรับหน้านี้ จะเป็นหน้าที่มีเงื่อนไขคือ ถ้านำเมาส์ไปชี้ ที่เมนู แล้ว รูปภาพพื้นหลังจะเปลี่ยนตาม หมวดของเมนูนั้นๆ

พื้นหลังเปลี่ยนตาม การนำเมาส์ไปชี้ที่หมวดหมู่ ข้อความ

หน้ารายละเอียดข้องข้อมูล โครงการ มูลค่าโครงการ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ และ Location โครงการ

หน้าแสดง  ข้อมูล Location โครงการ และ หน่วยงาน ของ องค์กร

เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ จุด หรือ ข้อความ จะมีการแสดงข้อมูล ใน แต่ล่ะส่วน และ สามารถคลิก ไปดูรายละเอียด และช่องทางการติอต่อ ของ แต่ละ หน่วยงาน

แสดงข้อมูลรายละเอียดของ แต่ล่ะหน่วยงาน และช่องทางการติดต่อ

การแสดงผลในโมบาย จะถูกกำหนดให้ไม่เป็นการเลื่อนหน้า แบบParallax Slider  เลื่อนหนึ่งครั้งแล้ว เว็บไซต์ จะเปลี่ยนหน้าลงมา แต่จะเป็น การเลื่อนลงแบบปกติ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และ  เมนูจะ เป็น การ Slide  ออกมาจากด้านข้างเรียงตามลำดับ