Shopping cart close

หมวดหม่

Recent Post

change-logo2-min
สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยน Logo Login wordpress สำหรับใครที่ต้องการจะใช้หน้านี้เป็นหน้าที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก แต่เราต้องการจะเปลียน รูป Logo เป็นของเราเอง เราจะทำอย่างไร
Wordpress Login-min (1)
สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำ Redirect  Login  ของ wordpress เป็น URL ที่เรากำหนด เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบหรือ สมัครสมาชิก  โดยปกติค่า Default ของ wordpress จะเข้ามาที่ ชื่อเว็บไซต์.com/wp-login.php
JODBUSH