Shopping cart close

หมวดหม่

Recent Post

wordpress5.0-min
ถ้าเราต้องการจะใช้ Classic Editor แบบเดิมด้วย เราต้องทำยังไง ทางผู้พัฒนา Wordpress ยังมีทางเลือกให้เรา วันนี้ผมเลยจะมาบอกการปรับให้เราสามารถใช้รูปแบบ Classic Editor เหมือนเดิม เราสามารถติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติม
JODBUSH